W poprzednim poście pisałem o tym w jaki sposób interpreter Ruby dodaje metody do klas. Pokazałem także na jakie sposoby możemy tworzyć metody i to zarówno w momencie pisania kodu jak i podczas działania skryptu. Przyszedł czas aby wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

Dodajemy dyrektywy JavaBeans

Załóżmy, że chcielibyśmy mieć pewne słowo kluczowe (dyrektywę) w języku Ruby, która dla zadanego symbolu stworzyłaby nam zmienną egzemplarza o tej nazwie a także stworzyła metody dla tej zmiennej w konwencji JavaBeans. Aby lepiej zrozumieć co chcemy osiągnąć i będąc w zgodzie z praktykami TDD napiszmy najpierw test:

require 'test/unit'

class TestClass
 bean :foo, :bar
end

class JavaBeansTest < Test::Unit::TestCase
 def testJavaBeans
  cls = TestClass.new
  
  cls.setFoo("foo")
  cls.setBar("bar")

  assert_equal("foo", cls.getFoo)
  assert_equal("bar", cls.getBar)
 end
end

i odpalmy:

$ ruby tc_javabeans.rb
tc_javabeans.rb:4: undefined method `bean' for TestClass:Class (NoMethodError)

No dobra, widzimy, że obiekt klasy Class który odpowiada za zarządzanie obiektem klasy TestClass nie posiada metody bean. To by się zgadzało w kontekście tego co pisałem poprzednio iż ciało klasy jest kodem wykonywalnym na rzecz obiektów klasy Class. Dodajmy zatem metodę bean, jednakże nie dodamy jej w samej klasie Class tylko Module (którą Class rozszerza). Nie mam specjalnie powodów dlaczego tak poza tym, że dyrektywy takie jak attr_reader czy attr_writer znajdują się właśnie w klasie Module więc dla porządku i my tam swoją zdefiniujmy.

class Module
 def bean(*symbols)
 end
end

Do parametru symbols pobieramy wszystkie symbole w postaci tablicy. Teraz odpalmy nasz test:

$ ruby tc_javabeans.rb
Loaded suite tc_javabeans
Started
E
Finished in 0.000727 seconds.

 1) Error:
testJavaBeans(JavaBeansTest):
NoMethodError: undefined method `setFoo' for #<TestClass:0xb7685d50>
  tc_javabeans.rb:12:in `testJavaBeans'

1 tests, 0 assertions, 0 failures, 1 errors

Jak należało się spodziewać, nie mamy metody setFoo. Zatem musimy dodać ją w czasie wykonywania metody bean zgodnie z tym co pisałem w poście o deklarowaniu metod, czyli wykorzystamy do tego celu komunikat define_method pamiętajmy tylko iż musimy go wysłać do odpowiedniej klasy. Jeżeli wywołalibyśmy ten komunikat tak:

def bean(*symbols)
 define_method(...) { ... }
end

poskutkowałoby to dodaniem metody ale do klasy Module a przecież nie o tę klasę nam chodzi. Możemy jednak uzyskać referencję do naszej klasy wykorzystując self. Zatem to co musimy zrobić to iterować po wszystkich symbolach i dla każdego wysłać komunikat create_method do self z odpowiednio sformatowaną nazwą metody - prościzna! Zatem do roboty:

class Module
 def bean(*symbols)
  symbols.each do |s|
   self.send(:define_method, "set#{s.to_s.capitalize}") do
   end
  end
 end
end

I uruchamiamy test:

$ ruby tc_javabeans.rb
Loaded suite tc_javabeans
Started
E
Finished in 0.000407 seconds.

 1) Error:
testJavaBeans(JavaBeansTest):
NoMethodError: undefined method `getFoo' for #<TestClass:0xb77b29f8>
  tc_javabeans.rb:15:in `testJavaBeans'

1 tests, 0 assertions, 0 failures, 1 errors

Teraz brakuje nam metody getFoo, zatem analogicznie dodajemy jej tworzenie:

class Module
 def bean(*symbols)
  symbols.each do |s|
   self.send(:define_method, "set#{s.to_s.capitalize}") do
   end
   self.send(:define_method, "get#{s.to_s.capitalize}") do
   end
  end
 end
end

Test:

$ ruby tc_javabeans.rb
Loaded suite tc_javabeans
Started
F
Finished in 0.035466 seconds.

 1) Failure:
testJavaBeans(JavaBeansTest) [tc_javabeans.rb:15]:
<"foo"> expected but was
<nil>.

1 tests, 1 assertions, 1 failures, 0 errors

No proszę wydaje się, że już jesteśmy prawie w domu. Metoda getFoo zamiast "foo" zwróciła nil co w cale nie dziwi skoro ta metod w ogóle nic nie zwraca. Pozostaje tylko pytanie jak mamy dodać zmienną egzemplarza z symbolu? Szybkie zasięgnięcie rady u wujka Google i najlepszym kandydatem staje się metoda instance_variable_get klasy Object. Zwraca ona wartość zmiennej egzemplarza o nazwie odpowiadającej symbolowi podanemu w parametrze, czyli dokładnie to o co nam chodzi, musimy jedynie dodać znak '@' przed nazwą naszego symbolu, aby jego nazwa była akceptowalna jako nazwa zmiennej egzemplarza. Wypróbujmy to czym prędzej:

class Module
 def bean(*symbols)
  symbols.each do |s|
   self.send(:define_method, "set#{s.to_s.capitalize}") do
   end
   self.send(:define_method, "get#{s.to_s.capitalize}") do
    self.instance_variable_get("@#{s.to_s}")
   end
  end
 end
end

Uruchamiamy test:

$ ruby tc_javabeans.rb
Loaded suite tc_javabeans
Started
F
Finished in 0.006118 seconds.

 1) Failure:
testJavaBeans(JavaBeansTest) [tc_javabeans.rb:15]:
<"foo"> expected but was
<nil>.

1 tests, 1 assertions, 1 failures, 0 errors

Dalej otrzymujemy nil ale wygląda na to, że nasza zmienna została dodana do klasy a nil wynika z tego, że nasz setter jeszcze jej nie ustawia. Trzeba to zmienić. Najlepszym kandydatem do tego celu jest komunikat instance_variable_set klasy Object z tym, że mamy jeden problem, jaką wartość ustawić naszej zmiennej? Przecież nie zdefiniowaliśmy żadnych parametrów dla naszego settera! No i jak się w ogóle to robi? Dokumentacja metody define_method nam w tym nie pomaga, bo o parametrach nie wspomina nawet słowem. Ale jesteśmy w końcu ludźmi inteligentnymi, więc zdajmy się na naszą intuicję i trochę podedukujmy. Metoda define_method tworzy nową metodę. Blok skojarzony z wywołaniem tej metody będzie użyty jako ciało nowo stworzonej metody. Zatem zakładając, że wywołanie naszej nowej metody posiada parametry w jaki sposób przekazać je do bloku? Odpowiedź jest oczywista, przez parametr bloku. Zatem wypróbujmy to podejście:

class Module
 def bean(*symbols)
  symbols.each do |s|
   self.send(:define_method, "set#{s.to_s.capitalize}") do |arg|
    self.instance_variable_set("@#{s.to_s}", arg)
   end
   self.send(:define_method, "get#{s.to_s.capitalize}") do
    self.instance_variable_get("@#{s.to_s}")
   end
  end
 end
end

Uruchamiamy testy:

$ ruby tc_javabeans.rb
Loaded suite tc_javabeans
Started
.
Finished in 0.000386 seconds.

1 tests, 2 assertions, 0 failures, 0 errors

Wygląda na to, że działa, ale dodajmy jeszcze jeden test weryfikujący nasze rozwiązanie z parametrami settera:

require 'javabeans'
require 'test/unit'

class TestClass
 bean :foo, :bar;
end

class JavaBeansTest < Test::Unit::TestCase
 def testJavaBeans
  cls = TestClass.new
  
  cls.setFoo("foo")
  cls.setBar("bar")

  assert_equal("foo", cls.getFoo)
  assert_equal("bar", cls.getBar)
  assert_raise(ArgumentError) { cls.setFoo("foo", "bar") }
 end
end

Uruchamiamy:

$ ruby tc_javabeans.rb
Loaded suite tc_javabeans
Started
./javabeans.rb:4: warning: multiple values for a block parameter (2 for 1)
 from tc_javabeans.rb:17
F
Finished in 0.007022 seconds.

 1) Failure:
testJavaBeans(JavaBeansTest) [tc_javabeans.rb:17]:
<ArgumentError> exception expected but none was thrown.

1 tests, 3 assertions, 1 failures, 0 errors

Wyjątek nie został rzucony? Dlaczego? Ano dlatego, że zapis "foo", "bar" Ruby zinterpretował jako tablicę dwuelementową, czyli parametr był jak najbardziej prawidłowy (w końcu tablica to argument jak najbardziej akceptowalny przez settery). Zatem zmieńmy nasz test celem udowodnienia tej tezy:

require 'javabeans'
require 'test/unit'

class TestClass
 bean :foo, :bar;
end

class JavaBeansTest < Test::Unit::TestCase
 def testJavaBeans
  cls = TestClass.new
  
  cls.setFoo("foo")
  cls.setBar("bar")

  assert_equal("foo", cls.getFoo)
  assert_equal("bar", cls.getBar)

  cls.setFoo("foo", "bar")
  assert_equal(["foo", "bar"], cls.getFoo)

  assert_raise(ArgumentError) { cls.setFoo(1, 2) }
 end
end

Uruchamiamy i:

$ ruby tc_javabeans.rb
Loaded suite tc_javabeans
Started
./javabeans.rb:4: warning: multiple values for a block parameter (2 for 1)
 from tc_javabeans.rb:18
./javabeans.rb:4: warning: multiple values for a block parameter (2 for 1)
 from tc_javabeans.rb:21
F
Finished in 0.006909 seconds.

 1) Failure:
testJavaBeans(JavaBeansTest) [tc_javabeans.rb:21]:
<ArgumentError> exception expected but none was thrown.

1 tests, 4 assertions, 1 failures, 0 errors

Niestety wyjątek dalej nie został rzucony a co ciekawe Ruby generuje nam tylko ostrzeżenia o niewłaściwej liczbie parametrów przekazanych do bloku. Wynika z tego, że interpreter Ruby inaczej zachowuje się przekazując parametry do metody inaczej do bloku (w tym pierwszym przypadku jest bardziej restrykcyjny). Dodam także, że używałem Ruby'ego w wersji 1.8 nie jestem pewien czy tak samo to wygląda w wersji 1.9 (ale sprawdzę).

Aby rozwiązać powyższy problem musimy w inny sposób zadeklarować metodę w czasie wykonania. Inny sposób to wykorzystanie metody module_eval która to wykonuje kod podany w argumencie w postaci ciągu znaków tak jakby był to kod dołączony do pliku. Moglibyśmy zmienić nasz kod na następujący:

class Module
 def bean(*symbols)
  symbols.each do |s|
   module_eval <<-END
    def set#{s.to_s.capitalize}(arg)
     self.instance_variable_set("@#{s.to_s}", arg)
    end
    def get#{s.to_s.capitalize}
     self.instance_variable_get("@#{s.to_s}")
    end
   END
  end
 end
end

Poprawmy jeszcze testy:

require 'javabeans'
require 'test/unit'

class TestClass
 bean :foo, :bar;
end

class JavaBeansTest < Test::Unit::TestCase
 def testJavaBeans
  cls = TestClass.new
  
  cls.setFoo("foo")
  cls.setBar("bar")

  assert_equal("foo", cls.getFoo)
  assert_equal("bar", cls.getBar)
  
  assert_raise(ArgumentError) { cls.getFoo("foo", "bar") }
  assert_raise(ArgumentError) { cls.setFoo(1, 2) }
  assert_raise(ArgumentError) { cls.setFoo }
 end
end

odpalamy:

$ ruby tc_javabeans.rb
Loaded suite tc_javabeans
Started
.
Finished in 0.000758 seconds.

1 tests, 5 assertions, 0 failures, 0 errors

Teraz wszystko działa tak jak powinno :).

Podsumowanie

Ruby pozwala nam dodawać metody do klas na wiele sposobów. Jest to możliwe dlatego, że dodawanie metod polega na wysłaniu odpowiedniego komunikatu do obiektu klasy. Co ciekawe ręczne wywołanie komunikatu dodającego metodę powoduje subtelne różnice w działaniu metody pojawiające się z powodu różnicy z jaką interpreter traktuje parametry metody i parametry bloku. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie metod eval lub module_eval, które podany ciąg znaków potraktują jak zwyczajny kod napisany przez programistę. Metody te można też wykorzystywać do aktualizowania działających systemów bez potrzeby ich wyłączania albo do uruchamiania pluginów. W każdym razie sposób ten otwiera przed nami nieograniczone możliwości rozszerzania naszych klas w czasie działania aplikacji.