Niniejszy wpis stanowi wytłumaczenie znaczenia wykonywalności definicji klasy w języku Ruby dla programistów programujących w takich językach jak Java. W pierwszej chwili zrozumienie iż definicja klasy (jej ciało) jest kodem wykonywalnym jest trudne. Jednakże zrozumienie tego zagadnienia otwiera nam szeroki wachlarz możliwości i ciekawych rozwiązań chociażby związanych z tworzeniem języka specyficznego dla konkretnej domeny (DSL).

Odbiorcy komunikatów

Miejsce wykonywalne to zasadniczo miejsce z którego możemy wysyłać komunikaty. Komunikaty zawsze mają odbiorcę. Odbiorcę albo deklarujemy jawnie, albo korzystamy z domyślnego odbiorcy którym jest self (taki odpowiednik referencji this z języka Java). Na przykład:

a.komunikat # komunikat zostanie przesłany do obiektu do którego odwołuje się 'a'
komunikat # komunikat zostanie przesłany do obiektu do którego odwołuje się 'self'
self.komunikat # j.w.

Kluczem do zrozumienia wykonywalności definicji klasy jest zrozumienie kto będzie odbiorcą komunikatu. Rzućmy okiem na poniższy rysunek:

wykonywalne_sekcje

Na obrazku tym zaznaczone zostały pewne przestrzenie oznaczające kto będzie domyślnym odbiorcą komunikatu wysłanego z danego miejsca. Głównym odbiorcą komunikatu jest obiekt klasy Object (kolor pomarańczowy), jeżeli zdefiniujemy klasę to w jej ciele odbiorcą komunikatu jest obiekt klasy Class (zielony) a wewnątrz metody obiekt klasy Foo (żółty). Czerwona strzałka oznacza kierunek w jakim deklaracje będą przetwarzane przez interpreter.

Teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy interpreterem. Rozpoczynamy analizowanie pliku (zgodnie ze strzałką) napotykamy na:

class Foo

jest to pewien synonim dla jawnego wywołania komunikatu nakazującego utworzenie klasy. Ponieważ w tym miejscu domyślnym odbiorcą komunikatu jest Object to do niego wysyłany jest ten komunikat. Tworzymy odpowiedni obiekt Class który będzie odpowiadał za obiekt Foo (czyli przechowywał metody itp.). Tak po prawdzie Ruby tworzy tutaj dwa obiekty, pierwszy to obiekt Foo na którego będą wskazywać referencję a drugi to obiekt klasy Class. Teraz przechodzimy do analizy ciała deklaracji klasy, czyli wchodzimy w obszar gdzie domyślnym odbiorcą komunikatu będzie obiekt Class który właśnie stworzyliśmy. Napotykamy na deklarację:

def metoda

jest to synonim dla jawnego wywołania komunikatu nakazującego utworzenie metody. Komunikat ten wysyłamy do domyślnego odbiorcy, czyli obiektu Class. Gdybyśmy zmienili domyślnego odbiorcę komunikatu metoda zostałaby utworzona gdzie indziej (stąd taki efekt uboczny, że klasy w Ruby są zawsze otwarte) np:

def Object.metoda

Komunikat zostanie wysłany do obiektu klasy Object i tam zostanie utworzona metoda (uwaga, w tym przypadku zostanie utworzona metoda klasy a nie metoda egzemplarza!).

Mając już dodaną metodę jako interpreter wchodzimy do jej ciała i wszystkie wywołania komunikatów będą miały za domyślnego odbiorcę obiekt klasy Foo.

Pulę domyślnych odbiorców traktujmy jak stos. Deklaracje takie jak class czy def każą nam wysłać komunikat i odłożyć na stosie nowego odbiorcę komunikatów. Natomiast end każe nam odłożyć ze stosu ostatniego odbiorcę (tym samym przywracając poprzedniego). Nie jestem pewien czy w tym momencie jest wysyłany komunikat czy jest to tylko wskazówka dla intepretera, zatem moje umiejscowienie end w obszarach jest niejako przypadkowe.

Rzućmy jeszcze okiem na poniższy fragment kodu:

puts "1. Object: #{self.class}"

def method
 puts "2. Object.method: #{self.class}"
end

method

class TestClass
 puts "3. Class(TestClass): #{self.class} (#{self.name})"
 
 method

 def method
  puts "4. TestClass.method: #{self.class}"
 end

 def TestClass.method
  puts "5. Class(TestClass).method: #{self.class} (#{self.name})"
 end

 method
end

t = TestClass.new
t.method
TestClass.method

Wynikiem jego działania jest:

$ ruby -w selftests.rb
1. Object: Object
2. Object.method: Object
3. Class(TestClass): Class (TestClass)
2. Object.method: Class
5. Class(TestClass).method: Class (TestClass)
4. TestClass.method: TestClass
5. Class(TestClass).method: Class (TestClass)

Zatem widzimy, że to co pisałem wcześniej zasadniczo jest prawdą.

Zastanawialiście się kiedyś dlaczego metody stworzone poza jakąkolwiek klasą są dostępne we wszystkich klasach, tak jakby były globalne? Tutaj macie odpowiedź (zwróćcie uwagę na wywołania metody na rzecz obiektu Object). Ponieważ domyślnym odbiorcą jest Object w nim jest tworzona metoda, a ponieważ każdy obiekt w Ruby rozszerza klasę Object stąd ma dostęp do metod w nim zdefiniowanych. Czyli mimo iż początkowo wygląda to jako nieobiektowe podejście w gruncie rzeczy jest jak najbardziej obiektowe! Podobnie ma się sprawa z takimi metodami jak puts czy gets. Niby wygląda na to, że są to jakieś metody globalne ale tak naprawdę to są metody modułu Kernel który to jest dołączany do obiektów klasy Object.

Możemy pociągnąć temat dalej i zastanowić się nad zmiennymi egzemplarza. Dlaczego zmienne egzemplarza deklarujemy w metodzie initialize a nie w ciele klasy (tak jak to jest w Javie)? Dlatego, że w ciele klasy odbiorcą komunikatów jest obiekt Class i w nim zostałaby stworzona zmienna! Dla przykładu:

class Foo
 @a
 def initialize
  @b
 end
end

W tym przypadku zmienna @a będzie zmienną egzemplarza obiektu Class a zmienna @b zmienną obiektu Foo. To gdzie co zostanie utworzone nie zależy od tego w którym miejscu deklaracji się to znajduje, ale kto będzie odbiorcą komunikatu! Jest to więc można powiedzieć nawet bardziej obiektowe podejście niż na przykład w Javie (widać mówienie, że Ruby to w pełni obiektowy język to nie puszczanie słów na wiatr).

Możemy nawet dla tych atrybutów zadeklarować dyrektywy (które są komunikatami) pamiętając o odpowiednim odbiorcy komunikatu:

class Foo
 @a = 5

 class << self
  attr :a, true
 end

 attr :b, true

 def initialize
  @b = 7
 end
end

Foo.a = 1
puts Foo.a

f = Foo.new
f.b =3
puts f.b

Daje na wyjściu:

$ ruby -w class.rb
1
3

Podsumowanie

Ruby to język w dużo większym stopniu obiektowy od takich języków jak Java. Tutaj zasadniczo nie ma deklaracji, są one synonimami wywoływań odpowiednich komunikatów. Zależnie od tego kto jest odbiorcą tego komunikatu wykonywane są jakieś akcje (dodawanie metody, tworzenie instancji klasy itp.). To co pozornie wygląda na metody i zmienne globalne to de facto metody i zmienne dodane do klasy Object a ponieważ klasa ta jest rozszerzana przez inne klasy i one mają dostęp do tych metod i zmiennych.

W Rubym zasadniczo nic się nie marnuje. Nawet ciało klasy jest miejscem wykonywalnym gdzie możemy wysyłać komunikaty. Deklaracje jako takie nie istnieją. Pamiętajmy, że nie jest ważne co i gdzie zdefiniowaliśmy, ale kto jest odbiorcą odpowiedniego komunikatu i czy odbiorca ten jest w stanie obsłużyć ten komunikat. To jest istota programowania w Rubym.