Każdy rozpoczynający pracę z frameworkiem Rails może wpaść w pewną pułapkę, taką na jaką ja się nadziałem. Wynika ona ze zbieżności nazw pakietów dla silnika bazy danych SQLite. Jeżeli zaczynamy zabawę z Rails i używamy właśnie tej bazy (np. wtedy gdy naukę zaczynamy od tej książki) musimy uważać na gemy jakie instalujemy. Prawidłowa lista gemów to:

 • rails oczywiście, oraz
 • sqlite3-ruby

Czasami jednak dla nowo wygenerowanego projektu Rails w momencie gdy na stronie głównej sprawdzamy środowisko uruchomieniowe możemy otrzymać informację o błędzie. Zaglądając na konsolę serwera widzimy taki oto zapis z sekcji zwłok:

$ ruby script/server
=> Booting WEBrick
=> Rails 2.3.5 application starting on http://0.0.0.0:3000
=> Call with -d to detach
=> Ctrl-C to shutdown server
[2010-02-12 00:08:16] INFO WEBrick 1.3.1
[2010-02-12 00:08:16] INFO ruby 1.8.7 (2008-08-11) [i586-linux]
[2010-02-12 00:08:16] INFO WEBrick::HTTPServer#start: pid=5303 port=3000
/!\ FAILSAFE /!\ Fri Feb 12 00:08:24 +0100 2010
 Status: 500 Internal Server Error
 uninitialized constant Encoding
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activesupport-2.3.5/lib/active_support/dependencies.rb:443:in `load_missing_constant'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activesupport-2.3.5/lib/active_support/dependencies.rb:80:in `const_missing'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activesupport-2.3.5/lib/active_support/dependencies.rb:92:in `const_missing'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/sqlite3-0.0.8/lib/sqlite3/encoding.rb:9:in `find'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/sqlite3-0.0.8/lib/sqlite3/database.rb:66:in `initialize'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.5/lib/active_record/connection_adapters/sqlite3_adapter.rb:13:in `new'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.5/lib/active_record/connection_adapters/sqlite3_adapter.rb:13:in `sqlite3_connection'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:223:in `send'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:223:in `new_connection'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:245:in `checkout_new_connection'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:188:in `checkout'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:184:in `loop'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:184:in `checkout'
  /usr/lib/ruby/1.8/monitor.rb:242:in `synchronize'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:183:in `checkout'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:98:in `connection'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:326:in `retrieve_connection'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:123:in `retrieve_connection'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:115:in `connection'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.5/lib/active_record/query_cache.rb:9:in `cache'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.5/lib/active_record/query_cache.rb:28:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.3.5/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:361:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.5/lib/action_controller/string_coercion.rb:25:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rack-1.0.1/lib/rack/head.rb:9:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rack-1.0.1/lib/rack/methodoverride.rb:24:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.5/lib/action_controller/params_parser.rb:15:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.5/lib/action_controller/session/cookie_store.rb:93:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.5/lib/action_controller/failsafe.rb:26:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rack-1.0.1/lib/rack/lock.rb:11:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rack-1.0.1/lib/rack/lock.rb:11:in `synchronize'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rack-1.0.1/lib/rack/lock.rb:11:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.5/lib/action_controller/dispatcher.rb:114:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.5/lib/action_controller/reloader.rb:34:in `run'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.3.5/lib/action_controller/dispatcher.rb:108:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.3.5/lib/rails/rack/static.rb:31:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rack-1.0.1/lib/rack/urlmap.rb:46:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rack-1.0.1/lib/rack/urlmap.rb:40:in `each'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rack-1.0.1/lib/rack/urlmap.rb:40:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.3.5/lib/rails/rack/log_tailer.rb:17:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rack-1.0.1/lib/rack/content_length.rb:13:in `call'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rack-1.0.1/lib/rack/handler/webrick.rb:50:in `service'
  /usr/lib/ruby/1.8/webrick/httpserver.rb:104:in `service'
  /usr/lib/ruby/1.8/webrick/httpserver.rb:65:in `run'
  /usr/lib/ruby/1.8/webrick/server.rb:173:in `start_thread'
  /usr/lib/ruby/1.8/webrick/server.rb:162:in `start'
  /usr/lib/ruby/1.8/webrick/server.rb:162:in `start_thread'
  /usr/lib/ruby/1.8/webrick/server.rb:95:in `start'
  /usr/lib/ruby/1.8/webrick/server.rb:92:in `each'
  /usr/lib/ruby/1.8/webrick/server.rb:92:in `start'
  /usr/lib/ruby/1.8/webrick/server.rb:23:in `start'
  /usr/lib/ruby/1.8/webrick/server.rb:82:in `start'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rack-1.0.1/lib/rack/handler/webrick.rb:14:in `run'
  /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.3.5/lib/commands/server.rb:111
  /usr/lib/ruby/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:31:in `gem_original_require'
  /usr/lib/ruby/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:31:in `require'
  script/server:3

Aby zrozumieć co się tutaj stało kluczowe okazują się następujące linijki:

 /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/sqlite3-0.0.8/lib/sqlite3/encoding.rb:9:in `find'
 /usr/lib/ruby/gems/1.8/gems/sqlite3-0.0.8/lib/sqlite3/database.rb:66:in `initialize'

Otóż okazuje się, że jeżeli mamy zainstalowany gem sqlite3 (bez -ruby) to wpływa on w jakiś sposób na procedurę inicjalizacji bazy co w konsekwencji powoduje zgłoszenie wyjątku. Subtelna różnica w nazwie a może narobić takich irytujących problemów. W każdym razie odinstalowanie tego gema powoduje, że nasza aplikacja działa prawidłowo.