Dzisiaj natrafiłem na znakomity wpis dotyczący błędów popełnianych podczas tworzenia aplikacji railsowych. Uważam, że u każdego programisty bezpieczeństwo systemu powinno mieć bardzo wysoki priorytet, toteż pozwoliłem sobie skorzystać z wiedzy zawartej w owym wpisie i przedstawić problem na moim blogu.

Gdzie zatem mogą się kryć niebezpieczeństwa w naszych aplikacjach railsowych? Najpierw przyjrzyjmy się poniższej komendzie:

curl -d “user[login]=hacked&user[is_admin]=true&user[password]=password&user[password_confirmation]=password&user[email]=hacked@by.me” http://url_not_shown/users

Przyjrzyjcie się uważnie i skonfrontujcie to z waszymi aplikacjami. Coś mi się wydaje, że w wielu przypadkach ta komenda pozwoli na stworzenie użytkownika z prawami administratora, a to bardzo poważna luka w bezpieczeństwie systemu.

Niebezpieczeństwo bierze się niejaka z tego, co uważane jest za jedną z najlepszych cech frameworka Rails, czyli konfiguracji przez konwencję (ang. convention over configuration). (A ta się wzięła niejako z lenistwa programistów, ale który z nas nie jest leniwy i nie lubi ułatwiać sobie kodowania :)).

Masowe przypisania

Masowe przypisania (ang. mass assignments) to jedna z fajniejszych rzeczy i w języku Ruby jak i w frameworku Rails. Jednakże jednocześnie jest to główny powód potencjalnych luk bezpieczeństwa w systemie. Rzućmy okiem na poniższy kod:

class UsersController < ApplicationController

 def create
  @user = User.create(params[:user])
 end

end

Kod ten jest bardzo często używany w aplikacjach railsowych (ewentualnie zamiast metody create() wywoływana jest metoda new()). To co Rails za nas zrobi to zamapuje wszelkie parametry występujące w żądaniu dla formularza user na odpowiednie składowe klasy User. Problem polega na tym, że w tym wywołaniu o atrybutach, którym zostaną nadane wartości decyduje żądanie, a co za tym idzie użytkownik, który je wygenerował! Jest to poważna luka w zabezpieczeniach! Nie można pozwolić użytkownikowi na manipulowanie formatem danych ani tym jakie dane zostaną w konkretnym żądaniu zapisane. Prawidłowy i bezpieczny kod powinien wyglądać tak:

class UsersController < ApplicationController

 def create
  @user = User.new
  @user.login = params[:user][:login]
  @user.password = params[:user][:password]
  @user.password_confirmation = params[:user][:password_confirmation]
  @user.save!
 end

end

W tym kodzie to programista decyduje, którym atrybutom klasy User zostaną nadane wartości, a co za tym idzie nie ma niebezpieczeństwa, że ktoś przemyci jakieś dane w parametrach żądania. Nie ma także niebezpieczeństwa, że jak ktoś zapomni zabezpieczyć jakieś pole to niecny użytkownik to wykorzysta. Po prostu tylko te wybrane pola zostaną ustawione, bo tylko takie występują w formularzu.

Tutaj jest przykład dla kontrolera użytkowników, jednak jest to także problem w przypadku innych kontrolerów. O ile nie będzie to miało tak niebezpiecznych konsekwencji (jakiś nieuprawniony użytkownik nie otrzyma dostępu do zasobów), może on w pewien sposób manipulować naszymi danymi. Dla bezpieczeństwa lepiej nie pozostawiać użytkownikom wyboru jakie dane mogą być w konkretnym żądaniu zapisane.

Dostępność i ochrona atrybutów

Rails udostępnia nam dwie dyrektywy pozwalające nam odpowiednio chronić atrybuty naszego modelu. Są to:

 • attr_protected, oraz
 • attr_accessible

Pierwsza dyrektywa pozwala nam na wylistowanie atrybutów, które nie będą uwzględniane podczas masowego przypisania. Na przykład możemy oznaczyć nim atrybut is_admin:

class User < ActiveRecord::Base

 attr_protected :is_admin

end

Railsy zagwarantują nam, że atrybut is_admin nie zostanie przypisany nawet jeżeli taki parametr wystąpi w żądaniu. Jeżeli, chcemy go ustawić musimy zrobić to ręcznie.

Podejście to może jednak spowodować, że od czasu do czasu ktoś zapomni dodać do listy jakiś atrybut i narazi nasz system na kompromitację. Dlatego Railsy udostępniają dyrektywę attr_accessible. O ile attr_protected działają na zasadzie black-listy o tyle attr_accessible działa na zasadzie white-listy. Tylko atrybuty wymienione w dyrektywie będą uwzględnione w masowym przypisaniu. Np:

class User < ActiveRecord::Base

 attr_accessible :login, :email, :password, :password_confirmation

end

W tym przypadku tylko te wymienione atrybuty będą uwzględniane w masowym przypisaniu. Jest to o tyle bezpieczniejsze, że nie ryzykujemy luki w zabezpieczeniach jeżeli ktoś zapomni dodać atrybut do listy, najwyżej nie będzie działać mu funkcjonalność (a problem powinien wyjść w testach).

Wydaje się, że owe dyrektywy attr_protected oraz attr_accessible rozwiązują nam problemy z masowym przypisaniem. Jednakże moim zdaniem nie jest tak do końca. W przypadku attr_protected ktoś może zapomnieć dodać jakiś atrybut do listy natomiast w przypadku attr_accessible ktoś nieuważnie może dodać o jeden atrybut za dużo, co pozwoli hakerom w niekontrolowany sposób manipulować naszymi danymi. Uważam, że odrobina wysiłku włożona w rezygnację z masowego przypisania opłaci się poprzez lepsze zabezpieczenie naszego systemu. Jak dla mnie jest to cena, którą warto zapłacić.