Relacyjne bazy danych, jak nazwa wskazuje, służą do modelowania relacji i nie udostępniają możliwości dziedziczenia. Istnieje jednak kilka strategii pozwalających symulować ten paradygmat w ich środowisku. Te strategie to:

 • Jedna tabela dla całej hierarchii dziedziczenia (ang. table per hierarchy), zwana także STI (ang. Single Table Inheritance).
 • Jedna tabela dla każdej konkretnej klasy (ang. table per concrete class).
 • Jedna tabela dla każdej klasy (ang. table per class).
 • Schemat generyczny (ang. generic schema).

Pełny opis strategii wraz z diagramami można znaleźć tutaj.

Platforma Java EE wspiera pierwszą i trzecią strategię dziedziczenia (z czego trzecią strategię w dwóch odmianach JOINED oraz TABLE_PER_CLASS). W przypadku frameworka Rails mamy do dyspozycji jedynie STI.

Zanim zaczniemy zmuszać nasze relacyjne bazy danych do wspierania dziedziczenia musimy upewnić się, że jest nam to niezbędne. Dziedziczenie to jeden z najmocniejszych czynników wiążących klasy (ang. coupling) i generalnie powinniśmy z niego korzystać tylko wtedy, jeżeli spodziewamy się polimorficznego wykorzystywania obiektów. W przeciwnym razie wystarczy nam zwyczajna agregacja i delegacja. Nie jest dobrym argumentem także to, że operacje na STI są szybsze, ponieważ eliminują potrzebę łączenia tabel. Ogólnie optymalizacją powinniśmy się zajmować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy problem z wydajnością. W każdym innym przypadku należy stosować pierwszą zasadę optymalizacji - "nie rób tego".

Single Table Inheritance

Zatem jesteśmy pewni tego, że dziedziczenie modeli jest nam niezbędne. Rails umożliwia nam zamodelowanie dziedziczenia z wykorzystaniem Single Table Inheritance. Dlaczego tylko ta strategia? Ano dlatego, że framework Rails promuje proste rozwiązania, a STI to najprostsze rozwiązanie.

Czym zatem jest STI? Mianowicie strategia ta zakłada, że dla całej naszej hierarchii dziedziczenia tworzymy jedną tabelę, która agreguje wszelkie atrybuty z wszystkich encji wchodzących w skład drzewa dziedziczenia. Zobaczmy jak to wygląda na przykładzie.

Załóżmy, że wśród użytkowników naszego systemu wyróżniamy klientów systemu, oraz administratorów. Wśród klientów możemy mieć zarówno osoby prywatne jak i firmy. Hierarchia dziedziczenia jest prosta, wychodzimy od klasy User po której dziedziczą klasy Customer oraz Admin natomiast po klasie Customer dziedziczą Person oraz Company:

Hierarchia dziedziczenia

Kluczem do zamodelowania tej hierarchii jest odpowiednia migracja. Ponieważ cała hierarchię będziemy modelować w jednej tabeli oczywistym jest, że będzie to tabela users. Migracja dla takiej tabeli przedstawiać się będzie następująco:

class CreateUsers < ActiveRecord::Migration
 def self.up
  create_table :users do |t|
   # Wymagane przez STI
   t.string :type

   # atrybuty modelu User
   t.string :username
   t.string :password

   # atrybuty modelu Person
   t.string :first_name
   t.string :last_name

   # atrybuty modelu Company
   t.string :company_name
   t.string :tax_id

   # atrybuty modelu Admin
   t.string :email

   t.timestamps
  end
 end

 def self.down
  drop_table :users
 end
end

W powyższej migracji wymagana jest kolumna type, którą Rails wykorzystuje do określania jakiemu typowi (klasie) odpowiada dany rekord. Pozostałe kolumny reprezentują atrybuty poszczególnych modeli. Teraz kilka testów. Utwórzmy rekord dla modelu Person:

>> Person.create(:first_name => 'Jan', :last_name => 'Kowalski')
=> #<Person id: 1, type: "Person", username: nil, password: nil, first_name: "Jan", last_name: "Kowalski", company_name: nil, tax_id: nil, email: nil, created_at: "2010-03-18 19:19:25", updated_at: "2010-03-18 19:19:25">

Sprawdźmy co siedzi w naszej bazie:

>> User.all
=> [#<Person id: 1, type: "Person", username: nil, password: nil, first_name: "Jan", last_name: "Kowalski", company_name: nil, tax_id: nil, email: nil, created_at: "2010-03-18 19:19:25", updated_at: "2010-03-18 19:19:25">]
>> Person.all
=> [#<Person id: 1, type: "Person", username: nil, password: nil, first_name: "Jan", last_name: "Kowalski", company_name: nil, tax_id: nil, email: nil, created_at: "2010-03-18 19:19:25", updated_at: "2010-03-18 19:19:25">]

Dalej stwórzmy rekord dla modelu Company:

>> Company.create(:company_name => 'Soft Ltd.', :tax_id => '123456789')
=> #<Company id: 2, type: "Company", username: nil, password: nil, first_name: nil, last_name: nil, company_name: "Soft Ltd.", tax_id: "123456789", email: nil, created_at: "2010-03-18 19:20:29", updated_at: "2010-03-18 19:20:29">

I ponownie sprawdźmy stan bazy:

>> User.all
=> [#<Person id: 1, type: "Person", username: nil, password: nil, first_name: "Jan", last_name: "Kowalski", company_name: nil, tax_id: nil, email: nil, created_at: "2010-03-18 19:19:25", updated_at: "2010-03-18 19:19:25">, #<Company id: 2, type: "Company", username: nil, password: nil, first_name: nil, last_name: nil, company_name: "Soft Ltd.", tax_id: "123456789", email: nil, created_at: "2010-03-18 19:20:29", updated_at: "2010-03-18 19:20:29">]
>> Person.all
=> [#<Person id: 1, type: "Person", username: nil, password: nil, first_name: "Jan", last_name: "Kowalski", company_name: nil, tax_id: nil, email: nil, created_at: "2010-03-18 19:19:25", updated_at: "2010-03-18 19:19:25">]
>> Company.all
=> [#<Company id: 2, type: "Company", username: nil, password: nil, first_name: nil, last_name: nil, company_name: "Soft Ltd.", tax_id: "123456789", email: nil, created_at: "2010-03-18 19:20:29", updated_at: "2010-03-18 19:20:29">]
>> Customer.all
=> [#<Person id: 1, type: "Person", username: nil, password: nil, first_name: "Jan", last_name: "Kowalski", company_name: nil, tax_id: nil, email: nil, created_at: "2010-03-18 19:19:25", updated_at: "2010-03-18 19:19:25">, #<Company id: 2, type: "Company", username: nil, password: nil, first_name: nil, last_name: nil, company_name: "Soft Ltd.", tax_id: "123456789", email: nil, created_at: "2010-03-18 19:20:29", updated_at: "2010-03-18 19:20:29">]
>> Admin.all
=> []

Zasadniczo to jest wszystko co trzeba zrobić, aby zamodelować hierarchię dziedziczenia zgodnie ze strategią STI. Jednakże prostota ta ma swoją cenę. Jak widać po powyższych wynikach wszystkie rekordy posiadają wszystkie kolumny (co jest raczej oczywiste ;)), jednakże kolumny przekładają się na atrybuty modeli:

>> Person.create(:company_name => 'Macro Corp')
=> #<Person id: 3, type: "Person", username: nil, password: nil, first_name: nil, last_name: nil, company_name: "Macro Corp", tax_id: nil, email: nil, created_at: "2010-03-18 20:28:59", updated_at: "2010-03-18 20:28:59">
>> Person.all
=> [#<Person id: 1, type: "Person", username: nil, password: nil, first_name: "Jan", last_name: "Kowalski", company_name: nil, tax_id: nil, email: nil, created_at: "2010-03-18 19:19:25", updated_at: "2010-03-18 19:19:25">, #<Person id: 3, type: "Person", username: nil, password: nil, first_name: nil, last_name: nil, company_name: "Macro Corp", tax_id: nil, email: nil, created_at: "2010-03-18 20:28:59", updated_at: "2010-03-18 20:28:59">]
>> Person.find(1).company_name
=> nil
>> Person.find(3).company_name
=> "Macro Corp"

Oczywiście możemy walczyć z tym, ale trzeba zadać sobie pytanie, czy jest to naprawdę taki problem? Generalnie możemy liczyć, że wszyscy programiści biorący udział w projekcie i w miarę ogarniający biznes aplikacji nie będą udostępniać w formularzu rejestrowania osoby pola z nazwą firmy. A nawet jeżeli już to łatwo to można znaleźć w testach (a w logach commitów znaleźć winowajcę ;)). Wbrew pozorom nie sprawia to takich problemów podobnie jak wiele rzeczy znanych z języków dynamicznych, a których obawiają się programiści innych języków. W przypadku STI i Rails chodzi o prostotę implementacji.

Powyższa cecha ma jeszcze inne implikacje. Po pierwsze, żadna kolumna nie może mieć ograniczenia NOT NULL. Może to być wymuszone na modelu, ale nie na bazie ponieważ inne modele dziedziczące muszą mieć możliwość ustawienia kolumny na NULL, dla kolumn, które nie należą do modelu. Po drugie żadne dwa modele z jednej hierarchii nie mogą posiadać atrybutów o tej samej nazwie a innych typach, ponieważ oba te atrybuty są mapowane na jedną kolumnę.

Podsumowanie

Framework Rails stawia na prostotę jeżeli chodzi o modelowanie dziedziczenia w relacyjnych bazach danych, stąd jedyną domyślnie dostępną strategią jest Single Table Inheritance (Single Table per Hierarchy). Generalnie potrzeba stosowania takiej ekwilibrystyki jest dość rzadka i powinna być dobrze przemyślana. Dziedziczenie powinno mieć miejsce tylko w przypadku w którym spodziewamy się wykorzystania polimorfizmu, w przeciwnym razie powinniśmy stosować agregacje, które luźniej wiążą klasy. Samo zamodelowanie STI jest dziecinnie proste i sprowadza się do utworzenia odpowiedniej migracji (plus oczywiście zamodelowania samego dziedziczenia modeli). Prostota ta ma jednak pewne swoje ograniczenia.

Rails udostępnia jeszcze inny sposób pozwalający w polimorficzny sposób traktować kolumny, jednakże nie jest on dziedziczeniem. Tym sposobem jest tzw. Polymorphic Associations czyli w wolnym tłumaczeniu polimorficzne asocjacje. Mechanizm ten przedstawię w którymś z kolejnych wpisów.