Uruchamiając migracje pewnej aplikacji railsowej natknąłem się na poniższy błąd:

$ rake db:migrate
rake aborted!
no such file to load -- openssl

(See full trace by running task with --trace)

Zasadniczo komunikat jest co najmniej skąpy. Nie wiadomo, czy chodzi tu o brak jakiegoś gema czy biblioteki. Użycie parametru --trace niewiele mi pomogło (aczkolwiek jakby wykluczało brak gem'a no i w repozytorium gemów nie ma takiego o nazwie openssl).

Tak się złożyło, że akurat bawiłem się RVM'em, który instaluje interpretery Ruby kompilując je ze źródeł. Szybko sprawdzam zainstalowane pakiety w systemie dotyczące OpenSSL-a:

$ zypper search openssl
Pobieranie danych repozytorium...
Odczyt zainstalowanych pakietów...

S | Nazwa             | Podsumowanie                              | Typ
--+-------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+----------------
 | compat-openssl097g      | Secure Sockets and Transport Layer Security               | pakiet
 | compat-openssl097g      | Secure Sockets and Transport Layer Security               | pakiet źródłowy
 | compat-openssl097g      | openssl: fix for possible man-in-the-middle attack due to renegotiation | poprawka
 | libopenssl-devel       | Include Files and Libraries mandatory for Development          | pakiet
i | libopenssl-devel       | openssl: fix for possible man-in-the-middle attack due to renegotiation | poprawka
i | libopenssl0_9_8        | Secure Sockets and Transport Layer Security               | pakiet
 | libxmlsec1-openssl-devel   | OpenSSL crypto plugin for XML Security Library             | pakiet
 | libxmlsec1-openssl1      | OpenSSL crypto plugin for XML Security Library             | pakiet
 | libxmlsec1-openssl1-debuginfo | Debug information for package libxmlsec1-openssl1            | pakiet
 | nss-compat-openssl-devel   | OpenSSL to NSS source-level compatibility library            | pakiet
i | openssl            | Secure Sockets and Transport Layer Security               | pakiet
 | openssl            | Secure Sockets and Transport Layer Security               | pakiet źródłowy
i | openssl-CVE-2009-4355.patch  | openssl security update                         | poprawka
i | openssl-certs         | CA certificates for OpenSSL                       | pakiet
 | openssl-certs         | CA certificates for OpenSSL                       | pakiet źródłowy
 | openssl-doc          | Additional Package Documentation                    | pakiet
 | openssl-ibmca         | The IBMCA OpenSSL dynamic engine                    | pakiet
 | openssl_tpm_engine      | OpenSSL TPM interface engine plugin                   | pakiet
 | perl-Crypt-OpenSSL-Bignum   | Interface for OpenSSL's multiprecision integer arithmetic        | pakiet
 | perl-Crypt-OpenSSL-RSA    | RSA encoding and decoding, using the openSSL libraries         | pakiet
 | perl-Crypt-OpenSSL-Random   | Interface to OpenSSL PRNG methods                    | pakiet
 | php5-openssl         | PHP5 Extension Module                          | pakiet
 | python-openssl        | Python wrapper module around the OpenSSL library            | pakiet

Na pierwszy rzut oka wszystko jest w porządku, mam zainstalowany zarówno pakiet openssl oraz libopenssl-devel. Przyglądając się jednak bliżej, można zauważyć, że w repozytorium OpenSUSE znajdują się dwa pakiety o nazwie libopenssl-devel (z czego jeden to pakiet, drugi to poprawka). Wygląda na to, że zypper zainstalował mi tylko poprawkę, a sam pakiet pominął.

Jest sposób, aby upewnić się, że wszelkie nagłówki OpenSSL'a są zainstalowane prawidłowo. Wchodzimy do źródeł Ruby'ego (które kompilowaliśmy) a tam do katalogu ext/openssl. W katalogu tym uruchamiamy skrypt extconf.rb:

$ ruby extconf.rb
=== OpenSSL for Ruby configurator ===
=== Checking for system dependent stuff... ===
checking for t_open() in -lnsl... no
checking for socket() in -lsocket... no
checking for assert.h... yes
=== Checking for required stuff... ===
checking for openssl/ssl.h... no
=== Checking for required stuff failed. ===
Makefile wasn't created. Fix the errors above.

Widać, że brakuje pliku nagłówkowego openssl/ssl.h. Jeszcze raz instaluję libopenssl-devel tym razem przy pomocy yast'a:

# yast2 --install libopenssl-devel

I sprawdzam zainstalowane pakiety:

$ zypper search openssl
Pobieranie danych repozytorium...
Odczyt zainstalowanych pakietów...

S | Nazwa             | Podsumowanie                              | Typ
--+-------------------------------+-------------------------------------------------------------------------+----------------
 | compat-openssl097g      | Secure Sockets and Transport Layer Security               | pakiet
 | compat-openssl097g      | Secure Sockets and Transport Layer Security               | pakiet źródłowy
 | compat-openssl097g      | openssl: fix for possible man-in-the-middle attack due to renegotiation | poprawka
i | libopenssl-devel       | Include Files and Libraries mandatory for Development          | pakiet
i | libopenssl-devel       | openssl: fix for possible man-in-the-middle attack due to renegotiation | poprawka
i | libopenssl0_9_8        | Secure Sockets and Transport Layer Security               | pakiet
 | libxmlsec1-openssl-devel   | OpenSSL crypto plugin for XML Security Library             | pakiet
 | libxmlsec1-openssl1      | OpenSSL crypto plugin for XML Security Library             | pakiet
 | libxmlsec1-openssl1-debuginfo | Debug information for package libxmlsec1-openssl1            | pakiet
 | nss-compat-openssl-devel   | OpenSSL to NSS source-level compatibility library            | pakiet
i | openssl            | Secure Sockets and Transport Layer Security               | pakiet
 | openssl            | Secure Sockets and Transport Layer Security               | pakiet źródłowy
i | openssl-CVE-2009-4355.patch  | openssl security update                         | poprawka
i | openssl-certs         | CA certificates for OpenSSL                       | pakiet
 | openssl-certs         | CA certificates for OpenSSL                       | pakiet źródłowy
 | openssl-doc          | Additional Package Documentation                    | pakiet
 | openssl-ibmca         | The IBMCA OpenSSL dynamic engine                    | pakiet
 | openssl_tpm_engine      | OpenSSL TPM interface engine plugin                   | pakiet
 | perl-Crypt-OpenSSL-Bignum   | Interface for OpenSSL's multiprecision integer arithmetic        | pakiet
 | perl-Crypt-OpenSSL-RSA    | RSA encoding and decoding, using the openSSL libraries         | pakiet
 | perl-Crypt-OpenSSL-Random   | Interface to OpenSSL PRNG methods                    | pakiet
 | php5-openssl         | PHP5 Extension Module                          | pakiet
 | python-openssl        | Python wrapper module around the OpenSSL library            | pakiet

Mam już zainstalowany pakiet libopenssl-devel a nie tylko poprawkę. Teraz mogę wrócić do źródeł Ruby'ego i sprawdzić czy wszystko jest w porządku:

$ ruby extconf.rb
=== OpenSSL for Ruby configurator ===
=== Checking for system dependent stuff... ===
checking for t_open() in -lnsl... no
checking for socket() in -lsocket... no
checking for assert.h... yes
=== Checking for required stuff... ===
checking for openssl/ssl.h... yes
checking for OpenSSL_add_all_digests() in -lcrypto... yes
checking for SSL_library_init() in -lssl... yes
checking for openssl/conf_api.h... yes
.
.
.
=== Checking done. ===
creating extconf.h
creating Makefile
Done.

Działa, teraz spokojnie mogę skompilować interpreter. Widać tu jakie mały bałagan z nazwami pakietów w repozytorium systemowym może spowodować problemy.