Ostatnio pisałem o kompilacji interpretera Ruby wraz z OpenSSL. Okazało się jednak, że nie był to koniec moich problemów z zabawą z RVM i kompilacją interpretera. Niedługo po problemach z OpenSSL w pewnej aplikacji Rails'owej chciałem uruchomić sesję IRB-a (za pomocą skryptu console), oto co dostałem:

$ ruby script/console
Loading development environment (Rails 2.3.5)
/home/snc/.rvm/rubies/ruby-1.8.7-p249/lib/ruby/1.8/irb/completion.rb:10:in `require': no such file to load -- readline (LoadError)
    from /home/snc/.rvm/rubies/ruby-1.8.7-p249/lib/ruby/1.8/irb/completion.rb:10
    from /home/snc/.rvm/rubies/ruby-1.8.7-p249/lib/ruby/1.8/irb/init.rb:254:in `require'
    from /home/snc/.rvm/rubies/ruby-1.8.7-p249/lib/ruby/1.8/irb/init.rb:254:in `load_modules'
    from /home/snc/.rvm/rubies/ruby-1.8.7-p249/lib/ruby/1.8/irb/init.rb:252:in `each'
    from /home/snc/.rvm/rubies/ruby-1.8.7-p249/lib/ruby/1.8/irb/init.rb:252:in `load_modules'
    from /home/snc/.rvm/rubies/ruby-1.8.7-p249/lib/ruby/1.8/irb/init.rb:21:in `setup'
    from /home/snc/.rvm/rubies/ruby-1.8.7-p249/lib/ruby/1.8/irb.rb:54:in `start'
    from /home/snc/.rvm/rubies/ruby-1.8.7-p249/bin/irb:18

Readline a właściwie The GNU Readline Library, bo tak brzmi pełna nazwa to biblioteka wspierająca CLI czyli tzw. wiersz poleceń. Autorzy tej biblioteki piszą:

The GNU Readline library provides a set of functions for use by applications that allow users to edit command lines as they are typed in.

Wygląda na to, że brakowało odpowiednich nagłówków w czasie kompilacji interpretera. Aby to sprawdzić podobnie jak w przypadku OpenSSH należy udać się do źródeł (w tym przypadku do podkatalogu /ext/readline/) i uruchomić skrypt extconf.rb:

$ ruby extconf.rb
checking for tgetnum() in -lncurses... no
checking for tgetnum() in -ltermcap... no
checking for tgetnum() in -lcurses... no
checking for readline/readline.h... no
checking for editline/readline.h... no

Rzeczywiście w systemie brakuje odpowiednich plików nagłówkowych. Instaluję zatem brakujące biblioteki:

$ sudo zypper install readline-devel

To w przypadku systemu OpenSUSE, w przypadku Debiana/Ubuntu potrzebny pakiet to libreadline5-dev wraz z libncurses5-dev (o ile ten drugi nie jest instalowany jako zależność do tego pierwszego). Instalacja pakietu readline-devel jako zależność wymusza instalację ncurses-devel.

Ponowne uruchomienie skryptu celem sprawdzenia zależności:

$ ruby .rb
checking for tgetnum() in -lncurses... yes
checking for readline/readline.h... yes
checking for readline/history.h... yes
checking for readline() in -lreadline... yes
.
.
.
creating Makefile

Teraz wszystko gra. Po kompilacji i zainstalowaniu uruchamiam sesję irb:

$ ruby script/console
Loading development environment (Rails 2.3.5)
ruby-1.8.7-p249 >

Zatem obsługa biblioteki Readline działa. Swoją drogą muszę przysiąść i przeanalizować jakich jeszcze bibliotek mi brakowała podczas kompilacji interpretera. Jak na razie przypomina to zabawę w kotka i myszkę, gdzie ja dodaję kolejne biblioteki, a interpreter w którymś momencie się wykrzacza z braku innej.