Inżynieria Oprogramowania opracowała termin płynnych interfejsów (ang. fluent interfaces) jako pewien szczególny sposób projektowania API klasy, tak aby można było wykonywać na obiektach tej klasy pewne czynności przy użyciu czytelniejszego kodu. Czytając taki kod mamy niemal wrażenie, że czytamy książkę. Przykładem takiego API może być pewna forma wzorca Builder:

kawa = Kawa.czarna().goraca().bez_cukru().ze_smietanka();

Prawda, że czytelne? Podobny rodzaj interfejsów jest często wykorzystywany we wszelkiej maści frameworkach do mockowania np. Mockito:

List list = new ArrayList();
List spy = mock(ArrayList.class, withSettings()
        .spiedInstance(list)
        .defaultAnswer(CALLS_REAL_METHODS)
        .serializable());

Tego typu interfejsy można wykorzystywać nie tylko do budowania obiektów. Są one praktyczne także w przypadku wyciągania kolekcji z bazy danych. Okazuje się, że framework Rails daje nam ciekawą technikę łatwego tworzenia tego typu interfejsów, są to tzw. named scopes (zakresy nazwane?).

Płynne zapytania z named_scope

Załóżmy, że mamy taki oto prosty model biznesowy. Prowadzimy wypożyczalnię samochodów i w bazie danych ewidencjonujemy zarówno samochody, opisywane przez model i markę, jak i zamówienia, które składane są na jeden samochód i przechowują datę złożenia zamówienia. Chcemy teraz zaimplementować moduł do audytów, pozwalający nam na wyciąganie różnych zestawień dotyczących zamówień. Powiedzmy, że potrzebujemy wylistować wszystkie zamówienia bieżące, czyli takie, które dokonane zostały dnia dzisiejszego. Oczywiście moglibyśmy napisać to tak:

RentOrder.all(:conditions => { :date => Date.current })

No pięknie! Nie dość, że ten kod jest mało czytelny, to jeszcze trzeba go będzie kopiować w każdym kontrolerze. Do tego wywleka nam na wierzch wewnętrzną implementację klasy RentOrder. A co z hermetyzacją!?

Mimo iż działa nie jest to podejście dobre. Po pierwsze ciężko jest na pierwszy rzut oka zrozumieć co autor miał na myśli, musimy się nieco wgryźć w kod, aby zrozumieć co się dzieje. Po drugie niszczy to enkapsulację, ponieważ obiekt wywołujący takie zapytanie (którym potencjalnie będzie kontroler) musi znać wewnętrzną implementację klasy RentOrder. Po trzecie takie podejście nie wspiera zasady DRY przez co w każdym miejscu gdzie będziemy musieli odwołać się do tej kolekcji danych, będziemy musieli utworzyć podobne wyrażenie. Generalnie lipa, ale Rails przychodzi nam z pomocą i pozwala takie zapytania umieścić w tzw. named scopes. Robimy to używając dyrektywy named_scope w naszym modelu:

class RentOrder < ActiveRecord::Base
 belongs_to :car

 named_scope :current, :conditions => { :date => Date.current }
end

Dzięki temu pobranie bieżących zamówień możemy skrócić do:

RentOrder.current

Wywołanie to jest zdecydowanie bardziej czytelne niż poprzednie.

Ok, zwiększyliśmy hermetyzację, oraz jesteśmy zgodni z zasadą DRY, po co nam jednak jakieś named scope'y, czy nie mogliśmy użyć metody statycznej? Dlaczego nie lepiej było by skorzystać z konwencji find?

Faktycznie, moglibyśmy to samo uzyskać w następujący sposób:

RentOrder.find_all_by_date(Date.current)

Jednakże ponownie niszczymy enkapsulację. Zmiana sposobu przechowywania daty (np. zmiana nazwy atrybutu na order_date) spowoduje, że powyższy kod przestanie działać (o czym nawet się nie dowiemy nie posiadając testów). Jest jednak jeszcze jeden powód, dla którego lepiej utworzyć named scope'a. Mianowicie zakresy te można ze sobą łączyć (ang. chaining).

Łączenie named_scope

Co to w praktyce oznacza? Zobaczmy na przykładzie. Dodajmy kolejnego scope'a. Tym razem chcielibyśmy mieć możliwość pobrania wszystkich zamówień, które dotyczą konkretnej marki samochodu. Taki scope wyglądałby następująco:

class RentOrder < ActiveRecord::Base
 belongs_to :car

 named_scope :current, :conditions => { :date => Date.current }
 named_scope :for_mark, lambda { |mark|
  { :joins => :car, :conditions => ["cars.mark = ?", mark] }
 }
end

W tym przypadku niestety składnia nie jest zbyt przyjazna, ale gdy się nabierze trochę wprawy to przestaje być ona taka enigmatyczna. Mamy tutaj przykład dwóch rzeczy. Po pierwsze przesyłania parametru do named scope'a. Robimy to za pomocą wyrażenia lambda dostarczając jej blok z naszym parametrem. Kolejna rzecz to dołączenie tabeli Car do naszego zapytania (parametr :joins). Dzięki tej technice możemy poszukać wszystkich zamówień dotyczących samochodu marki Audi w następujący sposób:

RentOrder.for_mark('Audi')

Rails pozwala nam łączyć named scope'y w ciągi. Łącząc dwa nasze named scope'y możemy wyszukać wszystkie bieżące zamówienia samochodów dotyczące konkretnej marki. Zrobilibyśmy to tak:

RentOrder.current.for_mark('Audi')

Rails połączy te zapytania, generując w wyniku jedno, odpowiednio skonstruowane zapytanie SQL:

SELECT "rent_orders".* FROM "rent_orders" INNER JOIN "cars" ON "cars".id = "rent_orders".car_id WHERE ((cars.mark = 'Audi') AND ("rent_orders"."date" = '2010-05-07'))

Słyszałem kiedyś o train wrecks, czy czasem nie mamy tutaj z tym do czynienia? No i czy nie jest niebezpiecznie wywoływać kolejne named scopy na wyniku zwracanym przez poprzedni?

Named scope to nie train wreck

Mimo iż taki ciąg wywołań faktycznie wygląda jak train wreck, to nie mamy tutaj do czynienia z "wagonami". Nie łamiemy także prawa Demeter mimo iż wysyłamy komunikaty do obiektów zwracanych przez poprzednie wywołanie. Dzieje się tak, dlatego że wywołania kierujemy ciągle do tego samego obiektu, tylko zamiast jedno po drugim, robimy je wszystkie naraz. Zobaczmy z jaką klasą mamy faktycznie do czynienia:

>> RentOrder.current.class
 => ActiveRecord::NamedScope::Scope

Zatem wszystkie wywołania będą kierowane do obiektu klasy ActiveRecord::NamedScope::Scope. Oznacza to, że ten sam efekt, co po złączeniu wywołań, osiągnęlibyśmy i w ten sposób:

scope = RentOrder.current
scope = scope.for_mark('Audi')

Ponieważ wszystkie komunikaty kierujemy do tego samego obiektu to nie mamy do czynienia z żadnym z wyżej wymienionych zjawisk. Ale w ten sposób nie wygląda to tak elegancko jak poprzednio.

Problemy z named scope'ami

Generalnie w przypadku named scope możemy wykorzystywać te same parametry, jak przy każdym wyszukiwaniu metodą find. Jednakże są pewne ograniczenia. Po pierwsze Rails zgłupieje jak w kilku scope'ach znajdzie poustawiane takie parametry jak :limit czy :order, dlatego też trzeba być ostrożnym umieszczając je w scope'ach. Kolejny problem, dotyczy już samego łączenia scope'ów. Przypuśćmy, że chcielibyśmy zrobić coś takiego:

RentOrder.current.for_mark('Audi').for_mark('Renault')

Niestety taka kombinacja nie zadziała tak jak byśmy tego chcieli, ponieważ poszczególne warunki są łączone z użyciem operatora AND w efekcie dostajemy takie zapytanie:

SELECT "rent_orders".* FROM "rent_orders" INNER JOIN "cars" ON "cars".id = "rent_orders".car_id WHERE (((cars.mark = 'Renault') AND (cars.mark = 'Audi')) AND ("rent_orders"."date" = '2010-05-07'))

Jeżeli nie mamy w bazie samochodów, które mają markę jednocześnie Audi i Renault to zapytanie zwróci nam pustą tablicę. Mimo kilku wad świadomi ograniczeń named scope'ów możemy korzystać z nich tworząc rozbudowane zapytania z małych, prostych i reużywalnych klocków. Dodatkowo nasza logika jest hermetycznie zamknięta i znajduje się tam, gdzie być powinna, czyli w modelu.

Podsumowanie

Płynne interfejsy to świetna metoda tworzenia czytelnych dla ludzkiego oka API. Dzięki nim możemy tworzyć ciągi wywołań, które niemal same się będą dokumentowały. Framework Rails pozwala nam tę konwencję przenieść na zapytanie SQL-owe. Dzięki dyrektywie named_scope możemy utworzyć proste zapytania, które będziemy potem mogli płynnie łączyć ze sobą. Jest to prosta i elegancka metoda budowania skomplikowanych zapytań z prostych klocków, do tego zapewniająca dobrą hermetyzację oraz wspierająca zasadę DRY.