W kilku ostatnich postach przedstawiłem architekturę serwisu webowego opartego o framework Spring. Otóż okazuje się, że jeżeli do naszego serwisu nie ma wymagań takich jak negocjowanie formatu odpowiedzi i jasnym jest, że odpowiedź serwera zawsze jest w formacie Json, tworzenie takiego serwisu staje się jeszcze prostsze. Konfiguracja całej aplikacji sprowadza się do zadeklarowania kilku adnotacji i doprawdy minimalnej ilości konfiguracji w plikach XML.

Konfiguracja i stare podejście do serwisów

Przepływ obsługi żądania w Spring MVC jest prosty jak budowa cepa. Wszystkie żądania trafiają do serwletu DispatcherServlet (których może być kilka w razie potrzeby), dalej poszukiwany jest odpowiedni kontroler, który obsłuży żądanie i zwróci obiekty modelu, które następnie są przekazywane komponentowi odpowiedzialnemu za wyrenderowanie odpowiedzi. Pierwszą rzeczą jaką zatem należy zrobić, to skonfigurowanie serwletu:

<web-app>
  <servlet>
    <servlet-name>demo-service</servlet-name>
    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
    <load-on-startup>1</load-on-startup>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
    <servlet-name>demo-service</servlet-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
  </servlet-mapping>
</web-app>

Serwlet mapujemy na wszelkie żądania skierowane do naszej aplikacji. Kolejna rzecz to utworzenie pliku konfiguracyjnego springa. Domyślnie poszukiwany jest plik o nazwie takiej jak nazwa serwletu z końcówką -servlet.xml zatem w naszym przypadku będzie to demo-service-servlet.xml (nazwa trochę idiotyczna, ale można ją w prosty sposób zmienić, a także dodać nowe pliki jeżeli ktoś - tak jak ja - lubi separować konfigurację pomiędzy kilka plików, zamiast używać jednego meta-pliku konfiguracyjnego). Oczywiście tworzymy go w katalogu WEB-INF:

<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
    http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
    http://www.springframework.org/schema/context
    http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">

  <context:component-scan base-package="demo.service" />

</beans>

Dobra starczy tego piekła XML-owego, przejdźmy do kodowania. Stwórzmy kontroler:

@Controller
public class ServiceController {

  @RequestMapping("/service")
  public void service(@RequestParam String userId, @RequestParam String serviceId,
            @RequestParam Double price, @RequestParam(required = false) String currency,
            Model model) {
    // obsługa żądania...
  }

}

Tak do tej pory mapowałem parametry żądania na parametry metody je obsługującej. Zwróćmy uwagę, że parametrów jest raptem 4 a już deklaracja metody wygląda ohydnie. Co by było, gdyby tych parametrów było powiedzmy 11 (co w cale nie jest takie niespotykane)? Czy nie ma sposobu, aby zenkapsulować te wszystkie parametry w jednej klasie (oczywiście, że jest inaczej bym nie robił tego wpisu ;))?

Enkapsulacja parametrów żądania

Z pomocą przychodzi nam Hibernate Validator (wraz ze swoim wsparciem dla specyfikacji JSR-303 czyli Bean Validation). Utwórzmy zatem klasę, która będzie enkapsulować parametry żądania:

public class ServiceRequest {

  @NotEmpty
  @Pattern(regexp = "\\p{Alnum}{6,16}")
  private String userId;

  @NotEmpty
  @Pattern(regexp = "\\p{Alnum}{16}")
  private String serviceId;

  @NotNull
  private Double price;

  @Pattern(regexp = "\\p{Upper}{3}")
  private String currency;

  // gettery & settery ...

}

Mamy zatem zwykłe POJO z adnotacjami deklarującymi nasze ograniczenia co do poprawności poszczególnych parametrów (takiej deklaratywności nie udałoby się nam osiągnąć w poprzednim podejściu). Aby skorzystać z powyższych deklaracji musimy zmienić definicję naszej metody obsługującej żądanie:

@RequestMapping("/service")
public void service(@Valid ServiceRequest request, BindingResult bindingResult,
          Model model) {
  // obsługa żądania...
}

Zamiast serii parametrów mamy jeden, z adnotacją @Valid określającą, iż ma na nim zostać przeprowadzona walidacja. Dodatkowy parametr BidningResult jest wymagany i w nim zostaną zapisane wyniki walidacji (czyli wszelkie komunikaty o błędach umieszczone bądź to bezpośrednio w adnotacjach, bądź w plikach properties z konfiguracją lokalizacji). Niestety jakkolwiek jest to przydatne w przypadku witryn internetowych (gdzie komunikaty o błędach pojawiają się gdzieś przy odpowiednich polach formularzy) o tyle w przypadku serwisów nie do końca to się sprawdza, gdyż mają one często specyficzne wymagania dotyczące zwracania komunikatów o błędzie (często jest to jakiś odpowiedni statusCode z dodatkowym statusText). Dlatego być może będziemy musieli utworzyć własny walidator, który bardziej będzie odpowiadał naszym wymaganiom (jednak korzystając ze specyfikacji JSR-303 jest to dziecinnie proste - może w którymś z kolejnych wpisów przedstawię jak to zrobić).

Do działania tego wszystkiego potrzebujemy jeszcze jednej linijki w pliku konfiguracyjnym springa:

<mvc:annotation-driven />

Obiekt jako odpowiedź serwera

Co bardziej spostrzegawczy być może zauważyli, że nie zadeklarowałem jak dotąd żadnego komponentu, który byłby odpowiedzialny za wyrenderowanie widoku. Trzeba się jednak zastanowić, czy w ogóle taki komponent jest nam potrzebny? W końcu i tak nie mamy żadnych stron JSP, czy Spring nie może po prostu wziąć jakiegoś obiektu i zserializować go do Json-a? Otóż okazuje się, że może, wystarczy dodać jedną adnotację:

@RequestMapping("/service")
@ResponseBody
public Object service(@Valid ServiceRequest request, BindingResult bindingResult) {
  // obsługa żądania...
}

Adnotacja @ResponseBody poinstruuje Springa, iż ma wziąć obiekt zwrócony przez metodę i użyć go jako odpowiedzi serwera, przy czym Spring jest na tyle inteligentny, że sam zmapuje obiekt do formatu Json (jeżeli chcemy, możemy zmienić to domyślne zachowanie i zmapować np. na XML-a). Zauważmy również, że nie potrzebujemy już więcej parametru model.

Potrzebujemy jeszcze dodać zależność do frameworka, który zajmie się faktycznym zadaniem serializacji klasy (jako, że Spring sam z siebie tego nie zrobi):

<dependency>
  <groupId>org.codehaus.jackson</groupId>
  <artifactId>jackson-mapper-asl</artifactId>
  <version>1.6.0</version>
</dependency>

Teraz nie pozostaje nam już nic innego, jak zaimplementowanie jakiejś logiki.