Bawiąc się aplikacją pisaną z użyciem frameworka Rails 3.0.3 natknąłem się na irytujący problem, który wydaje się być błędem w tymże frameworku. Załóżmy, że tak jak ja, nie jesteś fanem przereklamowanych RESTful-owych routingów (które może nadają się na aplikacje typu blog, ale już na portal społecznościowy niekoniecznie) możesz na przykład w ten sposób chcieć skonfigurować routing:

get 'profile/edit-personal-data' => 'users#edit_personal_data', :as => 'edit_personal_data'
post 'profile/edit-personal-data' => 'users#save_personal_data', :as => 'save_personal_data'

Formularz dla akcji edit_personal_data będzie wyglądał następująco (tutaj korzystam z gem'ów simple_form oraz haml):

= simple_form_for @user, :url => save_personal_data_path do |f|
 = f.input :first_name
 = f.input :last_name
 = f.button :submit

Kiedy jednak spróbujesz zapisać zmiany wprowadzone w formularzu może spotkać cię niemiła niespodzianka:

Started POST "/profile/edit-personal-data" for 127.0.0.1 at 2010-12-30 18:53:08 +0100

ActionController::RoutingError (No route matches "/profile/edit-personal-data")

Sprawdzając routing za pomocą narzędzia rake wszystko wydaje się być w należytym porządku:

 $ rake routes | grep edit-personal-data
  edit_personal_data GET  /profile/edit-personal-data(.:format)          {:controller=>"users", :action=>"edit_personal_data"}
  save_personal_data POST  /profile/edit-personal-data(.:format)          {:controller=>"users", :action=>"save_personal_data"}

Co więcej, jeżeli zmienić deklarację formularza na:

= simple_form_for :user, :url => save_personal_data_path do |f|
 ...

Routing będzie działał prawidłowo, jednak nie będziemy mieli dostępu do samego rekordu zwróconego z kontrolera, przez co simple_form nie odczyta prawidłowo naszych walidacji i komunikatów o błędach.

Co jest zatem nie tak z routingiem w Rails 3? Otóż okazuje się, że problem nie tkwi w samym routingu, ale w wygenerowanym kodzie HTML dla formularza:

<form method="post" id="edit_user_2" class="simple_form user" action="/profile/edit-personal-data" accept-charset="UTF-8">
  <div style="margin: 0pt; padding: 0pt; display: inline;">
    <input type="hidden" value="✓" name="utf8">
    <input type="hidden" value="put" name="_method">
    <input type="hidden" value="XubU7kQVMvI0Q7CEGr7BxhqflmU3iQ2ys+9bT14iclc=" name="authenticity_token">
  </div>
  ...
</form>

Widzimy, że jednym z ukrytych pól jest to o nazwie _method, którego wartość wynosi put co oznacza, że mimo iż faktycznym żądaniem HTTP będzie POST Rails zinterpretuje je jako PUT (jest to taki sposób wsparcia Rails dla innych metod HTTP niż GET i POST). Rails generuje te ukryte pole dla każdego rekordu, który nie jest nowym rekordem jako, że PUT jest preferowanym żądaniem do aktualizowania rekordów. To samo jest generowane nawet dla nie-RESTful-owych routingów. Zatem, aby nasz formularz działał poprawnie musimy dokonać następującej modyfikacji formularza:

= simple_form_for @user, :url => save_personal_data_path, :html => { :method => :post } do |f|
 = f.input :first_name
 = f.input :last_name
 = f.button :submit

W tej sytuacji pole _method nie będzie renderowane. Oczywiście moglibyśmy dodać routing dla metody put co również by zadziałało. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku potrzebować będziemy zarówno routingu dla metody post - dla nowych rekordów - jak i dla metody put - dla aktualizacji.