Uff, ale dawno nie wrzuciłem żadnego posta na bloga. Czas nadrobić nieco zaległości, a ostatnie tygodnie stały u mnie pod znakiem Spring'a. Obecnie przyglądam się integracji tego frameworka z ciekawą technologią OSGi, która ostatnio staje się coraz bardziej modna. Spring w swojej rodzinie frameworków posiada jeden o nazwie Spring Dynamic Modules, który służy do integracji komponentów Spring'owych z platformą OSGi (i na odwrót).

Krótko o platformie OSGi

Jak dotąd platforma Java nie dorobiła się porządnego wsparcia dla modularnych aplikacji. Oczywiście istnieją wzorce pozwalające nam na modularyzację aplikacji, jednakże z punktu widzenia maszyny wirtualnej jest to wciąż jedna, monolityczna aplikacja. Czego zatem brakuje Javie, do pełnej modularyzacji?

 • Jasnej definicji tego, czym jest moduł.
 • Określania zakresu widoczności modułu dla innych modułów.
 • Określenia cyklu życia modułu.
 • Określenia sposobów interakcji modułów.

Jak łatwo się domyśleć technologia OSGi została opracowana w celu wypełnienia tej niszy i oferuje platformę, która zapewnia nam funkcjonalności, których brakuje w standardowej Javie.

To co oferuje nam OSGi to lekką platformę dla komponentowych, oraz zorientowanych na usługi aplikacji w ramach wirtualnej maszyny Javy (JVM). Możemy dynamicznie, w czasie działania aplikacji, modyfikować rejestr komponentów (bundle - w terminologii OSGi) dodając nowe i podmieniając istniejące komponenty. Platforma OSGi zapewnia nam pełną izolację komponentów, dzięki czemu mamy pewność, że nie będą one przeszkadzały sobie nawzajem (np. poprzez konflikty wersji zależnych bibliotek JAR).

Krótko o Spring DM

Spring Dynamic Modules łączy technologię Spring z platformą OSGi. Framework ten nie przynosi żadnej dodatkowej funkcjonalności dla OSGi a jedynie obserwuje rejestrowane komponenty tworząc dla nich Spring'owe konteksty aplkiacji. Framework ten potrafi udostępnić komponenty Spring'owe jako komponenty OSGi (widoczne dla innych komponentów OSGi), oraz dowolny komponent OSGi, nawet nie Spring'owy, zainstalować w kontenerze Springa.

Integracja Spring'a z OSGi

No dobra, starczy tej teorii, zobaczmy jak wygląda integracja tych platform w kodzie.

Będziemy potrzebować dwóch komponentów, z których jeden będzie dostarczał usługę, a drugi z niej korzystał. Oba komponenty utworzone zostaną jako osobne komponenty OSGi.

Najpierw musimy określić interfejs dla naszej usługi:

public interface AuthorizationService {
  boolean authorize(String username, String password);
}

Teraz możemy utworzyć trywialną implementację tego interfejsu:

public class DefaultAuthorizationService implements AuthorizationService {
  public boolean authorize(String username, String password) {
    return "foo".equals(username) && "secret".equals(password);
  }
}

Kolejny krok to utworzenie konfiguracji Spring'owej. Framework Spring DM wymaga, aby taka konfiguracja znajdowała się w katalogu META-INF/spring:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:osgi="http://www.springframework.org/schema/osgi"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd http://www.springframework.org/schema/osgi http://www.springframework.org/schema/osgi/spring-osgi-1.2.xsd">

  <context:component-scan base-package="demo.springdm" />

  <osgi:service interface="demo.springdm.api.AuthorizationService">
    <bean class="demo.springdm.api.impl.DefaultAuthorizationService" />
  </osgi:service>

</beans>

Najważniejszym elementem tej konfiguracji jest <osgi:service>, który deklaruje Springowy komponent jako komponent OSGi widoczny dla innych komponentów zainstalowanych w ramach tej platformy. Spring DM za nas zainstaluje komponent w rejestrze usług (ang. service registry) platformy OSGi przez co stanie się on dostępny dla innych komponentów.

Ok, moduł dostarczający usługe jest gotowy, teraz możemy przejść do modułu korzystającego z usługi. Utwórzmy zatem komponent Spring'owy do którego wstrzykniemy komponent zainstalowany w platformie OSGi:

@Component
public class AuthorizationClient {
  @Autowired
  private AuthorizationService authorizationService;

  @PostConstruct
  public void authorize() {
    System.out.println("Authorization for foo:bar : " + authorizationService.authorize("foo", "bar"));
    System.out.println("Authorization for foo:secret : " + authorizationService.authorize("foo", "secret"));
  }
}

Jak widać, jest to typowa klasa POJO z kilkoma adnotacjami typowymi dla Spring'a. Nic magicznego się tutaj nie dzieje. Aby kod ten działał potrzebujemy jednak komponentu authorizationService:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
    xmlns:osgi="http://www.springframework.org/schema/osgi"
    xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd http://www.springframework.org/schema/osgi http://www.springframework.org/schema/osgi/spring-osgi-1.2.xsd">

  <context:component-scan base-package="demo.springdm" />

  <osgi:reference id="authorizationService" interface="demo.springdm.api.AuthorizationService" />

</beans>

W tym wypadku importujemy komponent OSGi jako komponent Spring'owy za pomocą <osgi:reference>.

Teraz pozostaje już tylko zainstalowanie komponentów w kontenerze OSGi (ja korzystam z Equinoxa):

$ java -jar org.eclipse.osgi_3.6.1.R36x_v20100806.jar -console

osgi> ss

Framework is launched.

id  State    Bundle
0   ACTIVE   org.eclipse.osgi_3.6.1.R36x_v20100806
1   ACTIVE   org.springframework.osgi.io_2.0.0.M1
2   ACTIVE   org.springframework.osgi.core_2.0.0.M1
3   ACTIVE   org.springframework.osgi.extender_2.0.0.M1
4   ACTIVE   org.springframework.aop_3.0.5.RELEASE
5   ACTIVE   org.springframework.asm_3.0.5.RELEASE
6   ACTIVE   org.springframework.beans_3.0.5.RELEASE
7   ACTIVE   org.springframework.context_3.0.5.RELEASE
8   ACTIVE   org.springframework.context.support_3.0.5.RELEASE
9   ACTIVE   org.springframework.core_3.0.5.RELEASE
10  ACTIVE   org.springframework.expression_3.0.5.RELEASE
11  ACTIVE   com.springsource.org.aopalliance_1.0.0
12  ACTIVE   com.springsource.net.sf.cglib_2.1.3
13  ACTIVE   com.springsource.slf4j.api_1.6.1
         Fragments=15
14  ACTIVE   com.springsource.slf4j.org.apache.commons.logging_1.6.1
15  RESOLVED  com.springsource.slf4j.nop_1.6.1
         Master=13
16  ACTIVE   com.springsource.ch.qos.logback.core_0.9.24
17  ACTIVE   com.springsource.ch.qos.logback.classic_0.9.24

osgi> install file:bundles/spring-demo/spring-dm-demo-producer-1.0.jar
Bundle id is 18

osgi> start 18 

osgi> install file:bundles/spring-demo/spring-dm-demo-consumer-1.0.jar
Bundle id is 19

osgi> start 19

osgi> Authorization for foo:bar : false
Authorization for foo:secret : true

osgi> ss

Framework is launched.

id  State    Bundle
0   ACTIVE   org.eclipse.osgi_3.6.1.R36x_v20100806
...
18  ACTIVE   demo.springdm.spring-dm-demo-producer_1.0.0
19  ACTIVE   demo.springdm.spring-dm-demo-consumer_1.0.0

Działa. Pierwsza integracja Spring'a z OSGi za pomocą frameworka Spring Dynamic Modules gotowa.

Podsumowanie

Platforma OSGi ma na celu wypełnienie luki jaka istnieje w Javie dotyczącej wsparcia dla aplikacji wielomodułowych. To co oferuje nam Java, czyli różne typy archiwów (JAR, WAR czy EAR) okazują się niewystarczające. OSGi jasno definiuje czym jest moduł, jaki jest jego cykl życia oraz izoluje moduły od siebie udostępniając tylko te usługi, które trzeba.

Spring Dynamic Modules to framework, który pozwala instalować komponenty Springo'we w kontenerze OSGi a także używać dostępnych komponentów i wstrzykiwać je do komponentów Springa. Całość dzieje się jedynie z pomocą odrobiny deklaracji w plikach XML-owych.

Działający kod aplikacji powstałej do tego posta można znaleźć pod adresem: https://github.com/michalorman/michalorman.github.com/tree/master/przyklady/spring-dm-czyli-spring-i-osgi

Znajduje się tam także Equinox skonfigurowany pod Spring DM 2.0.0.M1 oraz Spring'a 3.0.5.RELEASE (a nie 3.0.0.RC1 z jaką domyślnie jest Spring DM).