Standard HTML5 definiuje nam nowe wartości atrybutu type dla elementu <input>. Na podstawie wartości tego pola przeglądarki mogą w odpowiedni sposób renderować pola formularzy. Ma to jeszcze większe znaczenie dla urządzeń mobilnych, gdzie poza samym polem urządzenia te mogą dostosować wygląd klawiatury za pomocą której wprowadzamy dane.

Po co w ogóle dodawać niestandardowe typy? Ano taki typ możemy wykorzystać w selektorach czy to w CSS czy w JavaScript'cie (np. korzystając z jQuery). Dzięki temu możemy sami zdefinować tzw. look-and-feel takiego pola. Dlaczego nie użyć w tym przypadku zwyczajnej klasy? Ano, to że dana wartość atrybutu type teraz jest niestandardowa nie oznacza, że w przyszłości taką się nie stanie ;).

Zatem co jeżeli chcemy dodać typ niestandardowy korzystając z gem'a simple_form (i oczywiście frameworka Rails ;))? Najszybszym rozwiązaniem może być użycie parametru :as:

f.input :zip, :as => :zip_code

Rozwiązanie to działa, ale ma jedną zasadniczą wadę musimy pamiętać, aby w każdym formularzu dodawać ten atrybut. simple_form pozwala nam jednak skonfigurować to sprytniej.

Budowaniem formularza w zajmuje się obiekt SimpleForm::FormBuilder natomiast samymi polami obiekty typu SimpleForm::Inputs::*. Gem ten definiuje nam już kilka takich komponentów i możemy skorzystać z nich do renderowania pola o naszym typie. Jedyne co musimy zrobić to dodać odpowiednie mapowanie (typu na komponent go renderujący):

SimpleForm::FormBuilder.send(:map_type, :zip, :zip_code, :to => SimpleForm::Inputs::StringInput)

Instrukcję tą możemy dodać np. w pliku lib/simple_form_ext.rb a następnie zaimportować go w config/application.rb.

Mamy zatem skonfigurowany mapping typów zip oraz zip_code na komponent, który je wyrenderuje. Pozostaje jeszcze jedna kwestia, skąd simple_form ma wiedzieć, że dany atrybut modelu należy wyrenderować jako typ zip_code?

Okazuje się, że gem ten w inteligentny sposób wykorzystuje konwencje nazewnicze. Jeżeli atrybu posiada w nazwie email to zostanie wyrenderowany z typem email, jeżeli posiada phone to zostanie wyrenderowany z typem tel itd. Co jeszcze lepsze owe mapowanie jest konfigurowalne! Musimy jedynie dodać do konfiguracji gema następującą instrukcję:

SimpleForm.setup do |config|
 # (...)
 config.input_mappings = { /zip/ => :zip_code }
 # (...)
end

Od tego momentu jeżeli atrybut modelu będzie miał w nazwie zip będzie traktowany jako typ zip_code, a dla tego typu zamapowaliśmy komponent SimpleForm::Inputs::StringInput, który ma go wyrenderować. Proste! Oto jak działa to w praktyce, dla:

f.input :zip

Dostaniemy:

<div class="input string zip_code optional">
 <label for="address_zip" class="zip_code optional"> Kod pocztowy:</label>
 <input type="zip_code" size="30" name="address[zip]" maxlength="255" id="address_zip" class="string zip_code optional">
</div>

Od teraz możemy korzystać z selektora input[type="zip_code"] w naszych CSS'ach lub JS'ach.

Rozwiązanie to jest już dobre, ale nie jest pozbawione wad. Zauważmy, że w wyrenderowanym HTML-u element <input> posiada atrybuty size oraz maxlength. Atrybuty te wzięły sią stąd, że komponent StringInput takie dodaje do pól o typie text. Rozwiązaniem tego problemu byłoby utworzenie własnego komponentu renderującego, w którym precyzyjnie określilibyśmy jakie atrybuty mają być w wyrenderowanym HTML-u. Przykładowo taki komponent mógłby wyglądać tak:

module SimpleForm
 module Inputs
  class ZipCodeInput < Base
   def input
    input_html_options[:maxlength] ||= 6
    input_html_options[:type] ||= "zip_code"
    @builder.text_field(attribute_name, input_html_options)
   end
  end
 end
end

SimpleForm::FormBuilder.send(:map_type, :zip, :zip_code, :to => SimpleForm::Inputs::ZipCodeInput)

W wyniku otrzymamy następujący HTML:

<div class="input zip_code optional">
 <label for="address_zip" class="zip_code optional"> Kod pocztowy:</label>
 <input type="zip_code" value="74-500" size="6" name="address[zip]" maxlength="6" id="address_zip" class="zip_code optional">
</div>

Po tej zmianie nasz HTML wygląda porządnie. Określamy nawet limit 6-ciu znaków dla kodu pocztowego. Nie musimy się też martwić o to czy dane pole zostanie wyrenderowane z odpowiednim typem, byle tylko atrybut modelu miał w swojej nazwie zip.

Teraz tylko czekać aż ktoś napisze plugin do jQuery, który dla pól o typie zip_code wyświetlać będzie mapkę google i zamiast wpisywać kod będziemy go sobie szukać na mapce, ew. będzie wypełniać to pole za nas automatycznie, korzystając z naszej pozycji zczytanej z GPS'a w urządzeniu mobilnym :).