Załóżmy, że w naszej aplikacji tworzymy widok na którym zawartość jednej listy wyboru zmienia się w zależności od tego co wybierzemy w drugiej. Opcje listy przeładowywane są oczywiście z pomocą AJAX-a. Załóżmy również, że chcemy użytkownika poinformować o owym żądaniu wyświetlając odpowiedni obrazek postępu (tzw. spinner) tuż obok listy, która ma zostać przeładowana. Oczywiście nic nie powinno stać na przeszkodzie, aby takich list mieć wiele na jednym formularzu. Na koniec załóżmy, że aplikację tworzymy w frameworku Rails z użyciem simple_form. Jak zatem dodać spinner to pola formularza? Okazuje się, że korzystając z tej instrukcji jest to niezwykle proste.

To co chciałbym osiągnąć, to aby nasz spinner można było deklaratywnie dodawać do pola formularza (podobnie jak pozostałe komponenty):

f.association :subcategory, :spinner => true

Zatem podążając zgodnie z instrukcją modyfikujemy najpierw konfigurację /config/initializers/simple_form.rb:

SimpleForm.setup do |config|
 config.components = [ :placeholder, :label_input, :spinner, :hint, :error ]
end

require 'simple_form/spinner'

W konfiguracji tej musimy dodać nowy komponent spinner który będzie renderowany dla każdego pola formularza.

Następnie tworzymy plik /lib/simple_form/spinner.rb:

module SimpleForm
 module Components
  module Spinner
   def spinner
    if options[:spinner]
     spinner_tag(attribute_name)
    end
   end

   private
   
   def spinner_tag(attribute)
    template.image_tag 'spinner.gif', :id => "#{attribute}-spinner", :class => "spinner", :style => "display: none"
   end
  end
 end

 module Inputs
  class Base
   include SimpleForm::Components::Spinner
  end
 end
end

I to w zasadzie tyle. W metodzie spinner dla każdego pola, które posiada opcję spinner = true tworzymy spinner_tag, który jest zwyczajnym obrazkiem z unikalnym identyfikatorem. Spinner domyślnie jest ukryty i musimy go przy odpowiednim zdarzeniu (np. zmianie nadrzędnej listy) wyświetlić (np. metodą toggle z jQuery). Moduł Spinner musimy jeszcze dołączyć do klasy SimpleForm::Inputs::Base skąd będzie dostępny dla wszystkich pól formularza.

Gotowy skrypt jest dostępny tutaj: https://github.com/michalorman/simple_form_spinner.

Jest w nim też kilka drobnych usprawnień konfiguracyjnych.