Posty w kategorii Object Oriented Programming

Enkapsulacja a modyfikowanie stanu obiektów · Promowanie błędnych nawyków programistycznych · Programiści obiektowi a programiści obiektowi