Posty w kategorii Scrum

Nie jest źle szacować w jednostkach czasu · Sprint backlog i burndown chart