Preferowana forma kontaktu to email: michal.orman@gmail.com