Moje prezentacje, które udało mi się stworzyć.

Platforma Java

  1. Seam Framework w akcji